De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze internetsite (www.interactievetv.com).

Deze website is nog in ontwikkeling, de door www.interactievetv.com weergegeven informatie kan hierdoor onvolledig of incorrect zijn. Raadpleeg te allen tijde de website van de provider voor de allerlaatste informatie.

Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze site aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Met het gebruik van deze site stem je in met onderstaande voorwaarden en beperkingen:

1. Deze site verstrekt informatie aan jou als gebruiker. Ondanks de zorg en aandacht die aan deze website is besteed, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site wordt door www.interactievetv.com en haar rechthebbende(n) uitdrukkelijk afgewezen.
www.interactievetv.com ontleent de informatie over de geldende tarieven aan de websites van de providers of tariefinformatie van de aanbieders en kan daarom voor de juistheid van de weergegeven tarieven niet instaan. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen.
Je bent zelf verantwoordelijk voor de beslissing naar een andere provider over te stappen en www.interactievetv.com en haar rechthebbende(n) kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die is ontstaan als gevolg van die beslissing, ook niet als de oorzaak ligt in misverstanden over de door www.interactievetv.com verstrekte informatie, onjuiste gegevens of verlies van gegevens.
Als door een kennelijke typefout of een technische storing het tarief of andere voorwaarde van een product of dienst verkeerd is weergegeven op deze site en tegen die verkeerd weergegeven informatie is besteld, kan de aanbieder weigeren een dergelijke bestelling uit te voeren tegen de verkeerd weergegeven tarieven of voorwaarden. Consumentenprijzen zijn altijd inclusief btw en worden als zodanig weergegeven op deze site.

2. De informatie op deze website wordt aangevuld wanneer nodig en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

3. www.interactievetv.com en haar rechthebbende(n) bieden geen garantie voor het continu en foutloos functioneren van deze site. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site wordt door www.interactievetv.com en haar rechthebbende(n) uitdrukkelijk afgewezen.

Links naar andere websites

Op deze site tref je een aantal links aan naar andere websites. www.interactievetv.com en haar rechthebbende(n) zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met je (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacybeleid, de disclaimer en algemene voorwaarden van de site die je bezoekt.

Intellectuele eigendomsrechten

www.interactievetv.com en haar rechthebbende(n) behouden alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van www.interactievetv.com of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze internetsite wel afdrukken voor je persoonlijk gebruik.

Statistische informatie

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. www.interactievetv.com en haar rechthebbende(n) wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.