Uit het deze week verschenen onderzoek van de SKO (Stichting Kijkonderzoek) is gebleken dat het digitale TV kijken in Nederland verder is gestegen van 83,7% in 2014 naar 86,9% in 2015. Daarbij is vooral een opvallend sterke stijging te zien in TV toestellen met toegang tot het internet, was dit in 2014 nog 22,2%, in 2015 is dit toegenomen tot 31,4% – wat relatief een groei is van 41%. Verder laat het onderzoek een afname zien van DVD recorders terwijl er juist een kleine stijging is waar te nemen van harddisk-recoders.

Ontwikkeling TV apparatuur in huishoudens

Uit het onderzoek is de grootste relatieve stijging waar te nemen voor mediacenter of dongles welke op de TV kunnen worden aangesloten, zoals bijv. Apple TV, Google TV, Xtreamer en Raspberry Pi. Bezitten 6,8% van de Nederlandse huishoudens in 2014 een mediacenter of dongle voor op de TV, in 2015 is dit toegenomen tot 10,5% – wat relatief een stijging is van 54% ten opzichte van het jaar ervoor. Het aantal spelcomputers, zoals Xbox, PlayStation en Wii, laat een kleine daling van 2%.

Ontvangst TV signaal

Volgens het onderzoek van SKO ontvangt 55% van de huishoudens digitale televisie via de kabel. De penetratie van digitale televisie via het internet (IPTV) is in de 2015 13%. De penetratie van televisie via glasvezel is 8%. Het aantal huishoudens dat digitale televisie via de ether (Digitenne) ontvangt is ten opzichte van 2014 gedaald van 8% naar 7%. Van de huishoudens ontvangt 5% TV via een schotel. Verder is uit het onderzoek op te maken dat met 27%, analoge kabel vooral nog wordt bekeken op het tweede / derde televisietoestel en dat het hoofdtoestel wordt voorzien van een digitale TV signaal.

Ontwikkeling computer en mobiele apparatuur

Uit het onderzoek van SKO komt verder naar voren dat desktop computers dalende zijn onder Nederlanders, was dit 53% in 2014, in 2015 was dit gedaald naar 46%. Daarentegen is er nog steeds een significante stijging van smartphones met een toename van 61,1% in 2014 naar 74,9% in 2015.

Ontwikkeling televisiekijken

In 2014 keek 44% van de personen van 13 jaar en ouder wel eens naar televisieprogramma’s via een ander apparaat dan de televisie. In 2015 is dit percentage gestegen tot 47%. Het gaat hier om computers (desktops/laptops) maar ook over andere aan apparaten die in staat zijn om een verbinding met het internet te maken zoals tablets.

Het onderzoeksrapport van SKO is te downloaden via de SKO website.